Volkswagen kan in heel Europa worden aangeklaagd om sjoemeldiesels

Volkswagen kan in heel Europa worden aangeklaagd om sjoemeldiesels

Consumenten uit de landen van de Europese Unie (EU) kunnen Volkswagen voor de rechter in hun eigen land dagen voor claims die betrekking hebben op het dieselschandaal. Dat heeft het Europese Hof van Justitie donderdag bepaald

Door de uitspraak van de hoogste Europese rechter kan Volkswagen mogelijk talloze claims tegemoetzien van consumenten uit alle landen van de Europese Unie. In Nederland gaf de Consumentenbond eerder aan naar de rechter te zullen stappen.
Een Oostenrijkse rechtbank had bij het Hof de vraag neergelegd of zij bevoegd was te oordelen over een claim die daar was ingediend door een groep Volkswagen-bezitters die zich benadeeld voelden. Volgens de hoogste Europese rechter bepaalt EU-wetgeving dat een zaak in principe dient in het land waarin de beklaagde woonachtig is.
Als er sprake is van een onrechtmatige daad kan een zaak echter ook worden aangedragen in de plaats waar de schade is ontstaan. In ...

Lees verder…